"PRO-MON"PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż.MONIKA KAŹMIERCZAK

"PRO-MON"PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż.MONIKA KAŹMIERCZAK

"PRO-MON" PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH 

 mgr inż. MONIKA KAŹMIERCZAK


Firma PRO-MON, której jestem właścicielem, funkcjonuje na rynku budowlanym od 2008 roku. Specjalizujemy się w wykonywaniu ekspertyz, opinii technicznych, ocen stanu technicznego, w projektowaniu i doradztwie technicznym. 

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem, która zrealizowała juz wiele prac potrzebujących profesjonalnego wykonania robót w oferowanym przez nas zakresie usług.

Bogate doświadczenie, kompetencje, terminowość i odpowiedzialność to główne atuty firmy.

Wykonujemy zlecenia dla inwestorów z sektora prywatnego, publicznego, jak również dla klientów indywidualnych.

Posiadamy bardzo dobrą znajomość rynku, dlatego nasze oferty są urozmaicone i jesteśmy w stanie spełnić wszelkie oczekiwania naszych klientów.

Serdecznie Zapraszam do kontaktu i współpracy.


OfertaZakres usług naszej pracowni obejmuje:

 • indywidualne projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • adaptacje projektów typowych
 • projekty obiektów uzytecznosci publicznej, przemyslowych i magzynowych
 • projekty obiektów handlowych, usługowych i biurowych
 • projekty garaży i budynków gospodarczych
 • modernizacje, rozbudowy, nadbudowy, inwentaryzacje
 • projekty zabezpieczenia budynków na szkody górnicze
 • projekty instalacji wewnętrznych sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacyjnych) i elektrycznych
 • projekty sieci zewnętrznych
 • projekty zjazdów z dróg publicznych
 • projekty zagospodarowania terenu
 • ekspertyzy budowlane
 • kosztorysowanie
 • nadzór budowlany kierownik budowy, inspektor nadzoru, – nadzór autorski
 • zastępstwo inwestycyjne
 • doradztwo techniczne i wykonawcze
 • mapy do celów projektowych
 • ekspertyzy i opinie geotechniczne
W razie potrzeby kontaktujemy Inwestora z zaprzyjaźnionymi i sprawdzonymi firmami wykonawczymi.